tổng thống-Tổng thống Joe Biden 'phát mệt' khi phải nói về người tiền nhiệm Donald Trump

Xem thêm