tổng thống-Tổng thống qua đời, UAE tổ chức quốc tang 40 ngày

Xem thêm