Tống Khánh Linh-Tiếp viên trưởng Pacific Airlines xuất hiện giữa đại chiến bikini, đường cong đi thẳng vào lòng dân mạng