tổng kết cuối năm-Tổ chức tiệc chia tay cuối năm, nam sinh bỗng làm 1 điều khiến cô giáo lẫn cả lớp sợ xanh mặt: Phen này nhớ nhau cả đời mất!