Tommy Ngô-Lynda Trang Đài: Ngầu, bốc lửa nhưng 'nhát gan', thích trai trẻ vẫn cố giữ giá vì là con gái Huế