Tội trộm cắp tài sản-Đang bị điều tra hành vi dâm ô, gã đàn ông có 4 tiền án tiếp tục làm bậy