tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng-Khởi tố giám đốc, phó giám đốc Bệnh viện Phan Thiết