toán lớp 2-Bài toán chia cam lớp 2 khiến phụ huynh tranh cãi, đáp án hóa ra 'siêu dễ'