Tòa nhà "dát vàng"-300 triệu đồng/m2: Căn hộ siêu sang ra hàng, dân siêu giàu hốt hết