tổ trưởng dân phố-Tổ trưởng dân phố mắc Covid-19 ở Đà Nẵng đi phát gạo, đi ngân hàng, đi chợ...