tỏ tình crush-Đừng nói hội mọt sách không biết thả thính, bạn phải học tập chiêu tỏ tình vừa hài hước dễ thương, vừa thông minh hóm hỉnh này đấy!