Tổ chức tội phạm-Bộ mặt thật của những 'quỹ từ thiện đen': Lợi dụng rồi bỏ rơi trẻ em nghèo khó, lấy tiền trục lợi và làm giàu cho tổ chức tội phạm