Tình yêu đôi lứa-Cãi nhau đến nỗi tưởng viết đơn ly hôn, chồng vừa ra ngoài mang về một thứ khiến vợ chỉ biết lau nước mắt cười trừ