tình nghĩa vợ chồng-Ứa nước mắt nghe tâm sự và ước mơ của người vợ 20 năm chăm chồng mù, bại liệt.

Xem thêm