tình hình dịch bệnh ở Việt Nam-Vợ lên ô tô đi cách ly, chồng vừa chạy xe máy đuổi theo tiễn vừa quệt nước mắt gây xúc động