tỉnh Đồng Tháp-Nhà trọ bị phong tỏa, 3 công nhân tổ chức nhậu ngay trong phòng để 'giải sầu'

Xem thêm