tỉnh Bình Dương-Bình Dương: Đang đi họp chống dịch, Giám đốc Trung tâm Y tế lao xuống đỡ đẻ cho sản phụ giữa đường

Xem thêm