tin bão mới nhất-Bão số 13 đột ngột mạnh lên, giật cấp 17, vùng mắt bão có đường kính lớn nhất từng được ghi nhận