tim lợn-Bộ phận 'độc nhất vô nhị' trên cơ thể ​​con lợn, ăn nhiều rất tốt cho tim và máu, nhiều khi muốn mua cũng khó