TikTok-Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ủng hộ Oracle mua Tiktok

Xem thêm