tiki-Nếu Tiki và Sen Đỏ về một nhà, diện mạo của 'Ti-Đỏ' sẽ ra sao?