Tiêu thụ điện-Kỷ luật cán bộ điện lực ghi tăng tiền điện của dân lên gấp 4 lần