tiếp tế lương thực-Ảnh: Người dân Đông Anh trèo cổng, mang gà, rau tiếp tế cho người thân trong khu cách ly