Tiếng Sét Trong Mưa (2019)-Tiếng Sét Trong Mưa tập 52: Thị Bình suýt bị Khải Duy bóp cổ chết nếu không kịp... hát ru!