tiền thuê mặt bằng-Cửa hàng Highlands Coffee ở Hà Nội bị tố chây ì trả tiền mặt bằng cả tỷ đồng, đưa người đến gây rối?

Xem thêm