tiền gửi ngân hàng-Vinamilk thu gần 2 tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi ngày