tiệm vàng Hoàng Đức-Lời khai ban đầu của đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng ở Huế