tiêm vắc-xin cho học sinh-Phát hiện 26 học sinh là F0, một địa phương cho học sinh nghỉ học