tiêm kích Trung Quốc-Tiêm kích TQ áp sát tàu chiến Canada vừa thăm Việt Nam