Tiêm chủng-TP.HCM nhận hơn 666.000 liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca

Xem thêm