tiệc sinh nhật-Xét nghiệm hơn 2.000 người khi nhiều trẻ em mắc Covid-19 trong tiệc sinh nhật

Xem thêm