tỉ thí tốc độ-CLIP: Kinh hoàng cuộc 'tỉ thí tốc độ' của 100 đối tượng trên Quốc lộ 20