tỉ lệ tử vong vì nCoV-Lý do có thể khiến Covid-19 ít chết chóc hơn ở châu Á