thuyền Hậu Hoàng và Mũi trưởng Long-Hậu Hoàng đăng ảnh, Mũi trưởng Long bình luận nhưng bị đòi 'món nợ' từ 6 tháng trước

Xem thêm