Thủy Tiên-Thấy có người xúi Công Vinh 'người như anh xứng đáng có 2 vợ', Thuỷ Tiên ngay lập tức vào khẳng định chủ quyền

Xem thêm