thủy kích-Ngỡ ngàng với chiếc xe băng băng qua đoạn đường ngập nước tới gần nóc