Thủy Bi-Trường quốc tế TP.HCM nhận 'một phần trách nhiệm' vụ học sinh xô xát