thượng đỉnh Nga Mỹ-Hậu thượng đỉnh, Tổng thống Putin nói ông Biden khác xa truyền thông miêu tả

Xem thêm