thuốc nhuộm-Người phụ nữ bị sưng phồng mặt vì dị ứng khi đi nhuộm tóc