thùng xe hình tròn-Tại sao xe chở chất lỏng đều có thùng hình tròn?