thuế thu nhập-Tổng thống Trump nói gì trước tin chỉ đóng 750 USD thuế thu nhập năm 2016?