Thuê người ám sát giám đốc-Thuê người ám sát giám đốc với giá 500 triệu đồng