thực phẩm chống viêm-Muốn đánh bay khô da mùa đông, bổ sung ngay những thực phẩm 'vàng' sau vào chế độ ăn uống