Thứ trưởng bộ y tế-Thứ trưởng Bộ Y tế kiêm nhiệm phụ trách, điều hành Bệnh viện Việt Đức

Xem thêm