Thu Quỳnh-Thu Quỳnh có động thái đầu tiên sau đồn đoán chia tay bạn trai: 'Người miệng hay cười chưa chắc lệ không rơi'

Xem thêm