thu phí làm đường-Thiếu tiền chơi game, 2 thiếu niên giả công an đi thu tiền tiệm cầm đồ