Thủ môn Trần Nguyên Mạnh-Thủ môn Trần Nguyên Mạnh nói gì trước cơ hội đe dọa vị trí Đặng Văn Lâm?