THPT chuyên Trần Phú-Thủ khoa 10x và sở thích khiến cộng đồng mạng 'mát lòng mát dạ'