thông tin Facebook-Làm gì, search gì cũng bị Facebook biết rõ, đây là cách chặn theo dõi từ nền tảng này!