thông gia tương lai-Vừa nghe nhà gái thách cưới, nhà trai đã trợn mắt quát 'quá mua dâu', ngờ đâu ông bố vợ lẳng lặng hất thẳng trầu cau ra sân, chỉ tay 'tiễn khách'