Thời trang trong phim Hàn-Vẫn đóng phim 19+ nhưng ơn giời, style của Han So Hee trong drama mới không còn già như hồi 'làm tiểu tam' nữa!